Najaarsconcerten

Jaarlijks houden we, naast de aulaconcerten, één of twee concerten voor het goede doel. De opbrengst van deze benefietconcerten gaat dan integraal naar de gekozen organisaties. Eerder werden er al concerten gegeven ten voordelen van ‘Ter Bank’, ‘Orgaantransplantatie UZ Leuven’, ‘Doven en slechthorenden’, ‘De Valier’, ‘De Witte Mol’, ‘Vertrouwenscentrum Kindermishandeling’, CAW Oost-Brabant en Berkenhof. Dit jaar werd er gekozen voor een samenwerking met KID fonds en Mondiale werken Lier (een woonhulpproject voor vluchtelingen).

Het concert tvv KID fonds vindt plaats op zaterdag 25 november 2017 in de Pieter de Somer aula te Leuven. Het concert tvv Mondiale werken Lier vindt plaats op donderdag 30 november 2017 in de Jezuïetenkerk te Lier. Meer info volgt later.